Activiteiten

Waterpomp bij de melkfabriek

Via de stichting hebben we een waterpomp kunnen plaatsen bij de melkfabriek. Het voordeel hiervan is dat de lokale bevolking gratis water kan halen en dat de melkfabriek het onderhoud kan blijven doen van de bron. Dit zien wij als een unieke win-win situatie, omdat er vaak ook op plaatsen een pomp wordt geslagen waar niemand meer de verantwoordelijkheid neemt voor het onderhoud. Op deze manier verwaarlozen zulke plekken vaak en vervalt de plaatselijke bevolking weer in de oude situatie (vuil water uit de rivier, met alle gevolgen van dien). Continuïteit van onderhoud is zeer belangrijk.

Het ondersteunen van plaatselijke kleine ondernemers en het meehelpen opzetten van kleine ondernemingen is ook iets waar we als stichting werk van maken.

Contact of doneren

Wilt u een donatie doen aan onze stichting? Dan is deze voor de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar van uw inkomen.
U kunt in overleg met ons aangeven wat u graag wilt steunen of zou u eens met ons mee willen, dan kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van Ethiopië
Julianalaan 100
3853 KK Ermelo

T 0341 562190
E info@vriendenvanethiopie.nl

ANBI-1

IBAN NL03 RABO 0149 0729 96
t.n.v. Vrienden van Ethiopië