Praktische
  & structurele
hulp

Stichting Vrienden van Ethiopië

Ethiopië is een ontwikkelingsland dat uw en onze hulp hard nodig heeft.
Er wordt nog steeds honger geleden en door droogte en door weinig werkgelegenheid hebben de Ethiopiërs het zwaar.

Stichting Vrienden van Ethiopië is een stichting die op praktische wijze wil handelen en helpen. Dat betekent dat de stichting niet alleen maar geld geeft, maar zoekt naar praktische en structurele oplossingen. Op deze manier kan door hulp de plaatselijke bevolking leren zelfstandig te voorzien in eigen levensbehoeften.
Het helpen opzetten van bedrijven en projecten in Ethiopië die winstgevend moeten worden, is het belangrijkste doel van de stichting.

Lees meer >

  • Gratis schoon water voor iedereen
  • Goed stabiel inkomen
  • Betere leefomstandigheden
  • Mogelijkheid tot opleiding
  • Mogelijkheid tot studie voor kinderen
  • Het kunnen ontvangen van medische zorg
  • Door kunnen groeien in het bedrijf

“Maak het verschil voor kinderen met een visuele beperking”

“Stichting Vrienden van Ethiopië geeft gratis water aan de lokale bevolking”

“Stichting Vrienden van Ethiopië schonk mij kuikentjes, zodat ik mijn eigen inkomen kan verdienen.”

”Stichting Vrienden van Ethiopië zorgde voor nieuw meubilair zodat ik mijn restaurantje kon openen.”

“Stichting Vrienden van Ethiopië gaf nieuw lesmateriaal!”

“Stichting Vrienden van Ethiopië helpt de allerarmsten.”

“Stichting Vrienden van Ethiopië helpt de kinderen.”

“Wij werken nu zeven jaar bij de zuivelfabriek.”

Beleidsplan

Vrienden van Ethiopië heeft als doel de bevolking van Ethiopië te helpen en te stimuleren steeds meer te gaan voorzien in de eigen levensbehoeften. Dat doen we door middel van het opzetten en verder ontwikkelen van lokale bedrijven en ondernemingen die aansluiten bij de cultuur van Ethiopië. Daarbij worden de bedrijven en ondernemingen zo gerund dat de daarbij betrokken personen zoals leidinggevenden en personeel op termijn voldoende inkomsten kunnen gaan werven om in hun eigen bestaan te voorzien.

Dat doen we door materiële en/-of financiële ondersteuning te verlenen aan projecten die door het bestuur worden geselecteerd. Daarnaast bevorderen we de mogelijkheden om de lokale bevolking adequaat op te leiden, te onderwijzen en te coachen. We verlenen advies en begeleiding/coaching aan de bedrijven die betrokken zijn bij de door het bestuur geselecteerde projecten.

Lees meer >

logo-outline-wit

Contact of doneren

Wilt u een donatie doen aan onze stichting? Dan is deze voor de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar van uw inkomen.
U kunt in overleg met ons aangeven wat u graag wilt steunen of zou u eens met ons mee willen, dan kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van Ethiopië
Julianalaan 100
3853 KK Ermelo

T 0341 562190
E info@vriendenvanethiopie.nl

ANBI-1

IBAN NL03 RABO 0149 0729 96
t.n.v. Vrienden van Ethiopië