Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden van Ethiopië

Vrienden van Ethiopië heeft als doel de bevolking van Ethiopië te helpen en te stimuleren steeds meer te gaan voorzien in de eigen levensbehoeften. Dat doen we door middel van het opzetten en verder ontwikkelen van lokale bedrijven en ondernemingen die aansluiten bij de cultuur van Ethiopië. Daarbij worden de bedrijven en ondernemingen zo gerund dat de daarbij betrokken personen zoals leidinggevenden en personeel op termijn voldoende inkomsten kunnen gaan werven om in hun eigen bestaan te voorzien. Dat doen we door materiële en/-of financiële ondersteuning te verlenen aan projecten die door het bestuur worden geselecteerd. Daarnaast bevorderen we de mogelijkheden om de lokale bevolking adequaat op te leiden, te onderwijzen en te coachen. We verlenen advies en begeleiding/coaching aan de bedrijven die betrokken zijn bij de door het bestuur geselecteerde projecten.

We bevorderen en stimuleren ook de handelsbetrekkingen en contacten tussen Nederlandse en Ethiopische bedrijven.

De stichting is op deze wijze actief met als uitgangspunt de mensen ook te bereiken en bekend te maken met de Bijbelse boodschap van de Liefde van Jezus Christus.

Uitgaven en vergoedingen aan bestuur of medewerkers:
Het bestuur is geheel vrijwillig.

Het inzetten van mensen vanuit Nederland om bedrijven voor korte of langere tijd te begeleiden worden vanuit het bedrijf zelf vergoed. Mocht het in de opstartfase niet mogelijk zijn dan zullen we dit vanuit de stichting ondersteunen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Ethiopië bestaat uit:

  • Nico Kouwen – voorzitter
  • Harm Tomassen – penningmeester
  • Bert Koetsier – secretaris

 

logo-outline-wit

Contact of doneren

Wilt u een donatie doen aan onze stichting? Dan is deze voor de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar van uw inkomen.
U kunt in overleg met ons aangeven wat u graag wilt steunen of zou u eens met ons mee willen, dan kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van Ethiopië
Julianalaan 100
3853 KK Ermelo

T 0341 562190
E info@vriendenvanethiopie.nl

ANBI-1

IBAN NL03 RABO 0149 0729 96
t.n.v. Vrienden van Ethiopië