Activiteiten

Nieuwe initiatieven

Het opzetten van melkcollectie punten met watervoorziening om op deze manier de boeren en bevolking te laten profiteren van het feit dat er ook water is te halen en dat ze de melk twee maal per dag kunnen afleveren. De melkfabriek heeft hier natuurlijk ook voordeel van en wordt geacht op een correcte manier de boeren te behandelen en goede melkprijs uit te betalen (marktprijs).

Het uitbreiden en ondersteunen van een nieuw op te zetten bedrijf in de vleessector. We zijn hiervoor al in gesprek met een andere Nederlandse stichting om dit van de grond te krijgen en op deze manier gebruik te maken van elkaars kennis.

 

Contact of doneren

Wilt u een donatie doen aan onze stichting? Dan is deze voor de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar van uw inkomen.
U kunt in overleg met ons aangeven wat u graag wilt steunen of zou u eens met ons mee willen, dan kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van Ethiopië
Julianalaan 100
3853 KK Ermelo

T 0341 562190
E info@vriendenvanethiopie.nl

ANBI-1

IBAN NL03 RABO 0149 0729 96
t.n.v. Vrienden van Ethiopië