Stichting
Vrienden van
Ethiopië

Stichting Vrienden van Ethiopië

Ethiopië is een ontwikkelingsland dat uw en onze hulp hard nodig heeft.
Er wordt nog steeds honger geleden en door droogte en door weinig werkgelegenheid hebben de Ethiopiërs het zwaar.

Praktische hulp

Stichting Vrienden van Ethiopië is een stichting die op praktische wijze wil handelen en helpen. Dat betekent dat de stichting niet alleen maar geld geeft, maar zoekt naar praktische en structurele oplossingen. Op deze manier kan door hulp de plaatselijke bevolking leren zelfstandig te voorzien in eigen levensbehoeften.
Het helpen opzetten van bedrijven en projecten in Ethiopië die winstgevend moeten worden, is het belangrijkste doel van de stichting.

Inkomen

Dit doen we bijvoorbeeld d.m.v. waterbronnen te slaan en tevens op die plek werkgelegenheid te creëren (zo is het onderhoud van de waterbron ook gegarandeerd).
Het is daarbij de bedoeling dat de mensen leren hoe ze hun inkomsten kunnen verdienen. En hoe zij dit op praktische wijze naar een hoger niveau kunnen brengen.

Bestuur

De bestuursleden van Stichting Vrienden van Ethiopië zijn in 2006 met eigen geld een zuivelfabriek in Ethiopië begonnen. Holland Dairy is een gezond goed lopend en innovatief bedrijf geworden, Er werken nu ruim 80 mensen die een goed salaris verdienen, zodat ze voldoende inkomsten krijgen om in hun eigen bestaan kunnen voorzien. (zie hollanddairy.nl)

logo-outline-wit

Contact of doneren

Wilt u een donatie doen aan onze stichting? Dan is deze voor de Nederlandse belastingdienst aftrekbaar van uw inkomen.
U kunt in overleg met ons aangeven wat u graag wilt steunen of zou u eens met ons mee willen, dan kunt u contact opnemen.

Stichting Vrienden van Ethiopië
Julianalaan 100
3853 KK Ermelo

T 0341 562190
E info@vriendenvanethiopie.nl

ANBI-1

IBAN NL03 RABO 0149 0729 96
t.n.v. Vrienden van Ethiopië